Pozvánky

 

MÁME OTEVŘENO… hurá, konečně Vás všechny mohu pozvat do ateliéru DM i do učeben Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel. DVEŘE na adrese Praha 5, Holečkova 61 jsou OTEVŘENÉ. Další informace na telefonu 605443514.

 

JARNÍ KRAJKÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY v květnu 2022

Zatím to vypadá, že budeme moci najet na „předkovidovou tradici“ a můžu vás pozvat na naše Jarní trhy. Navíc na trhy, které Vzdělávací spolek uměleckých řemesel pořádá v roce, kdy slaví 30 let od svého založení. Jako na podzim se budou trhy konat ve škole v sobotu a neděli.

 

PAVLAČ v květnu 2022

HURÁ – HURÁ. V dubnu 2020 jsem měla i já z důvodu covidu zavřený ateliér a zrušeny všechny akce. Na jaře roku 2021 jsme neměli šanci ani žádné akce připravovat. Stále dokola jsem psala: „ doufám, že brzo budu moci napsat – dovoluji se vás pozvat“. Konečně to vyšlo… Letos si vás dovoluji pozvat

na Pavlačovou přehlídku, která proběhne v sobotu 21. května 2022.

 

 

BYSTŘEC na začátku léta 2022

I akce v Bystřeci se může letos konat. Nejen díky uklidňující se době, ale především proto, že Bystřec, jeho galerie a celý prostor zůstává i po úmrtí paní Jitky Egermaierové stále stejný. Na její přání byl ustaven Nadační fond, který se bude snažit pokračovat v jejích aktivitách a setkávání v Bystřeci. A tak vás letos mohu pozvat

na 24. letní setkání s uměním a řemesly od 24. června do 5. července 2022.

Na výstavě představíme práce posluchaček a lektorek Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel z Prahy. Spolku, který letos slaví 30 let od svého založení. I v přehlídce originálních oděvů předvedeme, jak lze výrobky některých řemesel využít v dnešním oděvu, či jako velmi krásný oděvní doplněk.